Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat keretében végzet munkák a következők:

  • éves beszámoló könyvvizsgálata,

  • évközi és eseti könyvvizsgálatok,

  • átalakulási vagyonmérleg könyv-vizsgálata és tanácsadás az átalkuló társaságoknak,

  • igazságügyi könyvszakértői munkák

A könyvvizsgálat a magyar számviteli szabályok szerint történik. A gyakorlati lebonyolítás során kihasználjuk az elektronikus kapcsolattartás minden előnyét, a vizsgálandó cég könyvelését elektronikusan átvesszük és feldolgozzuk. Igazából az marad rejtve, ami nincs a könyvelésben.

Az eseti könyvvizsgálatok gyakorlatilag pénzügyi és számviteli átvilágítások, melyeket általában cégvásárlás vagy adózási problámák feltárása miatt végzünk.

Tapasztalttal rendelkezünk a társaságok átalakulására vonatkozóan. Az átalakulási vagyonmérleg hitelesítése technikai kérdés, a lényeg az átalakulás módjában és megoldásaiban van. Az átalakulásnak adózási problémái is lehetnek, melyeket érdemes megelőzni.

Az igazságügyi szakértői munka változatos, általában szerződések megszegése,  káresemények bekövetkezése miatti elmaradt hasznot kell könyvvizsgálói módszerrel meghatározni.

Angol nyelvű időszakos (általában havi) jelentéseket is készítünk a nemzetközi cégek részére.

 

  adóügyek

Az adóügyek körébe a következők tartoznak:

  • adózási tevékenység átvilágítása,

  • vagyonmérleg készítése vagyonosodási vizsgálatokhoz,

  • eseti adózási kérdések vizsgálata,

  • igazságügyi szakértői anyagok készítése adózási kérdésekben.

Egy cég vagy magánszemély adózásának átvilágítására általában akkor kerül sor amikor baj van, az adóellenőrök már jelentkeztek. Magánszemélyek esetében a vagyonosodási vizsgálatokhoz átvilágítást készítünk, kimutatjuk a forráshiányokat, így fel lehet készülni az adóvizsgálatra.

Az igazságügyi megkereséseknél már csak a tények alapján lehet dolgozni, vagy egy cég adózását vagy egy ügylet adókérdéit kell vizsgálni.

Más terület az adóoptimalizálás, mely a előnyöket és veszélyeket is eredményezhet. Célunk az adózási  kockázat minimalizálása.

 

 

 

 

 

 

cégértékelés

A cégértékelés valójában két részből tevődik össze, egy múltra vonatkozó átvilágítás, melyet egy jövőre vonatkozó - tényeken, szándékokon, feltételezéseken alapuló - becslés egészít ki. A cégérték vagy üzleti érték meghatározása a diszkontált pénzforgalom számításán alapul. Ezt lehet alkalmazni egy cégre, de egy vagyontárgyra (például egy ingatlanra, melyet bérbeadás útján hasznosítanak).

Tekintettel arra, hogy a cégértékelés nagyon összetett feladat, el lehet mondani, hogy ez nem munka, hanem már művészet.

Adózási kérdés is lehet a cégértékelésből a goodwill (a piaci érték és a könyv szerinti érték különbsége), és annak leírása, adózásban történő figyelembevétele miatt.

Cégértékelésre vonatkozóan is készültek igazságügyi szakértői anyagok.