Táppénz kalkulátor 2012        
 
       
           
     
     
  1 napra jutó kereset      
  1 napra jutó táppénz összege, Ft      
  Fekvőbeteg ellátás esetén, Ft      
           
  Megjegyzések:        
  A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2012. január 1-től 93.000 Ft) 200 százalékának harmincad részét.