Üzleti érték számítása
           
             
  Input adatok          
Előző évi árbevétel ezer Ft
  Fedezet %-a        
  Árbevétel és költségek évenkénti növekedése        
  Értékcsökkenés a bevétel %-ában        
  Társasági adó kulcsa        
  Működő tőke változása        
  Belső kamatláb        
  Meglévő készpénz állomány     ezer Ft  
  Vállalkozáshoz közvetlenül nem szükséges eszközök értéke   ezer Ft  
  Eredmény adatok - Üzleti érték a működés első öt évében       Ezer Ft-ban
  Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
  Összes forrás
  Működési tőke növekedése
  Beruházások
  Szabad Cash Flow
  Diszkonttényező
  Szabad Cash Flow jelenértéke
  Szabad Cash Flow jelenértéke a vizsgált időszakban      
  Szabad Cash Flow jelenértéke a hatodik évtől        
         
       
  Vállalkozás üzleti értéke   ezer Ft    
             
  © Béres-Molnár Gergely könyvvizsgáló, adószakértő